BL Facility »

Zpracování a ochrana osobních údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů

Souhlasím, aby společnost BL Facility s.r.o. sídlem Vrbenská 2/2, 370 01 České Budějovice, IČO: 281 17 581 (dále správce), zpracovala mnou poskytnuté osobní údaje pro firemní účely v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR).

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuji dobrovolně s tím, že jej mohu kdykoliv písemně zrušit na adrese asistentka@blfacility.cz. Beru na vědomí, že mám právo na přístup ke svým údajům, právo na jejich opravu, právo na vysvětlení a odstranění závadného stavu. Dále mám právo požadovat informace o rozsahu evidovaných údajů, vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a nechat tyto aktualizovat, opravit nebo požadovat výmaz těchto osobních údajů (právo být zapomenut). V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů mám pávo se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce eviduje osobní údaje za účelem:

  • vyhotovení nabídky: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon, adresa. Uvedené osobní údaje jsou vyžadovány k identifikaci zákazníka požadujícího vyhotovení nabídky nebo poskytnutí služby na základě poptávky. V případě vzniku obchodního vztahu se správcem (nákup zboží, servis zařízení, apod.) budou osobní údaje uchovány po dobu 10 let v souladu se Zákonem o účetnictví č. 563/1991. V opačném případě budou osobní údaje uchovány max. 30 dnů od poslední komunikace. Po této lhůtě budou osobní údaje anonimizovány (znehodnoceny pro další použití).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Veronika Vondrysová, tel.: +420 604 140 210, e-mail: asistentka@blfacility.cz