BL Facility »

Servis plynových kotlů

BL Facility - servis plynových kotlů

Servis plynových kotlů

Je důležité, aby Vaše plynová zařízení byla bezpečná především vzhledem k Vašemu zdraví i majetku. Pravidelným čištěním a servisem umožníme zařízení pracovat v efektivním režimu a Vy tak ušetříte nemalé náklady spojené s jeho provozem.


Potřebuji servis kotle


Proč pravidelně servisovat kotel

Předpisy upravující vztahy mezi zákazníkem a dodavatelem plynu

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Východiskem pro zjištění osoby „provozovatele“ plynového zařízení je tedy kontext, v němž je používán. Jako příklad může posloužit následující ustanovení energetického zákona:

§ 62 Zákazník

(2) Zákazník je povinen

f) udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit,

V daném případě se musí při zajištění bezpečnosti provozu plynového zařízení řídit návodem výrobce dodaným se spotřebičem, tj. zejména v otázkách obsluhy spotřebiče a ve lhůtách pro zajištění servisu a čištění spotřebiče. Může samozřejmě využít i institut provedení revize plynového zařízení, který musí zajišťovat fyzické podnikající a právnické osoby, který však v daném případě od občanů nelze vyžadovat. V případě, že nebude fyzická osoba – občan schopen doložit naplnění podmínek podle § 62 odst. 2, písm. f), tj. udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, může v případě nějaké mimořádné události např. otrava spalinami, provoz plynového zařízení naplňovat znaky obecného ohrožení a tím odpovědnost fyzické osoby – občana za tento stav.

Pokud jím bude podnikající fyzická nebo právnická osoba, bude muset v rámci plnění povinností § 62 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb. dodržovat i požadavky předpisů ve skupině A, tzn. zajišťovat provozní revize a kontroly ve smyslu vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

Servisní prohlídky kotlů je třeba provádět pravidelně každý rok. A platí to jak u nových, tak i u starších kotlů. Je třeba kotel seřídit, vyčistit a zkontrolovat i to, jestli se nezměnily třeba i okolní podmínky. Prohlídka kotle a vyčištění včetně seřízení spalování servisním technikem je podmínkou efektivního provozu, zvláště pak jedná-li se o kotel kondenzační. Tyto úkony je potřeba provést v předstihu před začátkem topné sezóny, nejlépe v jarních měsících, protože na podzim jsou servisní technici velice vytížení a může se stát, že zákazník si bude muset na prohlídku počkat.

Jak jsme již uvedli výše, je důležité, aby Vaše plynová zařízení byla bezpečná především vzhledem k Vašemu zdraví i majetku. Hlídáme za Vás termín další prohlídky a archivujeme veškerou servisní historii. Díky tomu už na servis nemusíte myslet. Po provedení údržby obdržíte protokol, který garantuje 100% kvalitu servisu a je důležitý pro zachování záruky i uplatnění nároku na pojistné plnění. V případě poruchy k vám přijedeme do dvou pracovních dnů. Servis provádějí zkušení technici, kteří mají všechna potřebná oprávnění.

Jen pravidelně a řádně udržovaný kotel či ohřívač je bezpečný

  • Povinnost provozovat plynový spotřebič bezpečně ukládá provozovateli česká legislativa (Energetický zákon), návod výrobce.
  • Správná údržba prodlužuje životnost zařízení a také přispívá k ekonomičtějšímu provozu v důsledku nižší spotřeby zemního plyn.
  • Snižuje se riziko poruchy v nejnevhodnější okamžik, tedy uprostřed topné sezóny.
  • Správné seřízení a vyčištění kotle pomáhá udržet jeho maximální účinnost.

Zápory neservisovaného kotle

Při znečištění spalovací komory hrozí vážné poškození kotle a jeho součástí.

  • Nesprávně pracující kotel může být mnohdy i životu nebezpečný (únik plynu a CO).
  • Při zanedbání servisu se snižuje účinnost kotle a tím vzrůstají náklady za energie.
  • Kotel se stává nespolehlivým a může se objevit závada v tu nejhorší dobu.
  • Nečistoty v topné vodě mohou zvýšit spotřebu plynu až o 30%.

Nabídka služeb

Revize a zkoušky

Revize a zkoušky

Revize a zkouškyNaší hlavní činností jsou revize vyhrazených zařízení. Provádíme revize plynových zařízení, revize elektrických zařízení, revize tlakových zařízení, revize zdvihacích zařízení a revize komínů ...

více informací

Servis plynových kotlů

Servis plynových kotlů

Servis plynových kotlůJe důležité, aby Vaše plynová zařízení byla bezpečná především vzhledem k Vašemu zdraví i majetku. Pravidelným čištěním a servisem umožníme zařízení pracovat v efektivním režimu a Vy tak ušetříte ...

více informací

Montáže a opravy

Montáže a opravy

Montáže a opravyProvádíme vnitřní instalace budov a pokládku ZTV. Naši zkušení pracovníci provádějí odborné montáže a opravy elektroinstalace, vody, topení, plynu, kanalizace, vzduchotechniky a rekuperace ...

více informací

Prodej plynových kotlů

Prodej plynových kotlů

Prodej plynových kotlůZajišťujeme prodej, montáž i servis plynových kotlů renomovaných výrobců.

více informací

Úspory na energiích

Úspory na energiích

Úspory na energiíchPlatíte vysoké zálohy za energie? Zajistíme Vám nezávaznou kalkulaci na základě dodaných podkladů. Možná budete hodně překvapeni, kolik se dá ušetřit ...

více informací

Technická správa budov

Technická správa budov

Technická správa budovZajištujeme bezproblémový chod technické části nemovitostí. V případě poruchy či havárie jsme Vám ihned k dispozici prostřednictvím havarijní služby. Hlídáme pravidelné revize technického ...

více informací

Provoz kotelen

Provoz kotelen

Provoz kotelenZajišťujeme moderní, automatizovaný, dálkově řízený provoz kotelen. Instalovaná zařízení a software hlídají chod kotelny a v případě problému můžeme ihned kotelnu zabezpečit a začít řešit nastalou ...

více informací

Technická školení

Technická školení

Technická školeníSprávný chod technických zařízení vyžaduje správně vyškolenou obsluhu. Zajistíme proškolení obsluhy plynového zařízení či tlakových nádob, školení topičů nízkotlakých kotelen, školení BOZP, ...

více informací